COLI IV COLI IV COLI IV

Wymiary:
Róg d³. 265 cm, szer. 170 cm, wys. 70 cm, pow. spania. 145x214 cm